Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Inspraak aan de UvA

Op drie formele niveaus hebben studenten inspraak op de besluitvorming van de UvA:

Centrale Studentenraad (CSR)

  • Instemmingsrecht:
  • Adviesrecht:

Facultaire Studentenraad (FSR)

  • Instemmingsrecht:
  • Adviesrecht:

Opleidingscommissie (OC)

  • Instemmingsrecht:
  • Adviestaak:
Meer over Instemmings- en
adviesrecht zie: student.uva.nl/fsr

CSR

Bestaande uit 14 leden


FSR

7 facultaire raden, maximaal 12 studenten per raad.

uvaverkiezingen.nl

OC

Evenveel studenten als docenten.

Student moet ingeschreven staan bij betreffende opleiding.

Docent moet onderwijs verzorgen voor betreffende opleiding.

Kijk op student.uva.nl in de
A-Z: Opleidingscommissie